chemar rzeszów
ul. PCK 2 35-060 Rzeszów Nip: 813-273-20-81 tel/fax.: 17 852-28-55 kom. 508-246-958

Farby na bazie rozpuszczalnika » Podkład » Podkład transparentny

zobacz pozostałe produkty z grupy: Podkład transparentny NELFALIN DOMPELBEITS

Opis produktu

Syntetyczny, transparentny podkład do drewna do pędzla i zanurzania

Zastosowanie

Syntetyczny podkład impregnujący do przemysłowego powlekania drewna

Istotne cechy

  • Bardzo dobrze się rozlewa
  • Głęboka impregnacja drewna
  • Doskonałe właściwości grzybobójcze
  • Długotrwała elastyczność
  • Łatwość obróbki

Właściwości

Baza: Zmodyfikowane żywice alkidowe
Odcienie: Według kolekcji lazurów NELF
Gęstość 20 °C.: 0,90 kg/dm³
Grubość warstwy: 10-15 µm sucha powłoka
Czasy schnięcia: W temp.20 °C i wilg. RH. of 65%
Pyłosuchy po ok. 30 minutach
Suchy dotykowo po ok. 5 godz.
Możliwość naniesienia kolejnej warstwy: Po 24 godzinach
Połysk: mat
Zawartość subst. stałych: Ok 21 % objętościowo
Ok. 26 % wagowo
Zużycie: 14 m² /litr przy 15 µm suchej powłoki
Składowanie: Minimalna trwałość podczas składowania wynosi 1 rok w oryginalnym pojemniku. Przechowywać w temp. chłodnej, ale powyżej 5°C, w suchym pomieszczeniu.

Nanoszenie

Metoda nanoszenia: Pędzel, wałek
Temperatura robocza: > 5 ºC i maximum wilgotności RH 85%.
Rozcieńczalnik: (do zanurzania) Benzyna lakowa, Nelfasol C 3212 lub C 3226
lepkość 13-15 sec. DIN 4
Środek czyszczący: Benzyna lakowa

Wskazówki dotyczące przygotowania

Przygotowanie powierzchni: Drewno należy przed obróbką oczyścić z zanieczyszczeń i resztek kleju. Powierzchnie oszlifować do czysta oraz zaokrąglić wszystkie krawędzie.
Wilgotnośc drewna: 15%
Łączenia: Po gruntowaniu wszystkie fugi uwarunkowane konstrukcyjnie należy uszczelnić wypełniaczem do fug Nelfa Fugenfuller.
Kolory: Przed ostateczną obróbką należy sprawdzić odcień barwy za pomocą powłoki próbnej.

UWAGA: Przed użyciem farbę należy dokładnie wymieszać !

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Informacje te zawiera karta charakterystyki produktu. Karta taka dostępna jest u dostawcy.


zobacz pozostałe produkty z grupy: Podkład transparentny
Prawa autorskie 2010 © CHEMAR RZESZÓW
Projekt i wykonanie: web-styl.pl, zdzislowicz.pl